Domu

Balance péče a její síla

„Pravé štěstí je, když to, co si myslíš, říkáš a děláš je v harmonii.“ Mahatma Karamchad Gandhi

Životní štěstí a já.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

„Právě o tom je Balance péče a její programy, které vnášejí do života vnitřní klid, myšlenkový mír, uděláme vše co máme za sebe udělat, uděláme to dobře a vytváříme si v sobě harmonii, sílíme a moudříme, místo abychom věkem šli do demence a bezmoci, i když nám fyzická síla se mění, tak duch je v plné síle.
Nemít slabého ducha, jen proto, že máme v sobě konflikty, kterým nerozumíme, věci které nechápeme správně, vytvořili jsme si svou představu, názor, přesvědčení, které není založené na pochopení a porozumění věci, je to, k čemu chceme přispět.
Pracujeme na svém porozumění a pochopení věcí, a tento přístup k životu rozvíjí naše fyziologické funkce těla i funkce mozku a jejich vzájemnou spolupráci, frekvence zdraví – frekvence, ve kterých přemýšlíme nám umožňují být vitální po celý svůj život.“ autorka Laura Ježová

„Tak, jako je voda pro očišťování a naši existenci nezbytná, tak je nezbytné umět rozvíjet a vyvíjet zdravě a příznivě své myšlení, to jak se cítíme, jednáme a chováme se k sobě i druhým, osvobozovat fyziologii buňky od každodenní zátěže, udržovat si zdravou a jasnou mysl i tělo, zvyšovat odolnost a posilovat imunitu, rozvíjet životní sílu a vědomí po celý svůj život.“ autorka Laura Ježová

Balance péče, co to je?

Umění se denně zastavit, vnímat sám/sama sebe, vytvářet vnitřní klid a chápat svůj neklid, porozumět, pochopit, poznat se a vědomě se rozhodovat, sílit, uvědomovat si sebe, realizovat svou jedinečnost, rozvíjet své osobní schopnosti, relaxovat a regenerovat psychicky i fyzicky, posilovat svou imunitu, koncentraci, uvolňovat denní zátěž, zacházet moudře se svou energií.

Co je Váš záměr? Co chcete s Balance programem dokázat?
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
Čím je Balance program unikátní?
play_circle_filled
pause_circle_filled
‍ ‍
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

Pro koho z nás je Balance péče?

Pro mne, kdy mám jasno, jsem na své cestě a jdu po ní.

Co potřebuji? VYLADIT – abych šel/šla přímou cestou ke svému cíli, jeho realizaci a naplnění, udělal/a si jasno.

 

Pro mne, když si potřebuji ujasnit, co je a co není moje cesta, jak po ní jít a proč.

Co potřebuji? POCHOPIT a PŘIJMOUT, VYLADIT – dotknout se sebe uvnitř sebe, pocítit kde začínám a kde končím já a kde druhý, umět s tím prakticky naložit, seberealizovat se.

 

Pro mne, když jsem někde v něčem „zaseknutý/á“.

Co potřebuji? ZKLIDNIT SE a UVOLNIT, POCHOPIT, POROZUMĚT, VYLADIT – spojit se se sebou, aby se mohla správná – moje cesta (řešení) projevit.

 

Pro mne, když jsem vyčerpaný/á, přetížený/á, nemohu se zkoncentrovat, mám obavy, cítím strach.

Co potřebuji? HLUBOCE SE UVOLNIT, RELAXOVAT, REGENEROVAT, POCHOPIT, VYPNOUT – dokázat odpočívat a zregenerovat své síly a energii tak, abych byl/a ve vnitřním klidu a ve spojení, naslouchání, tvůrčí energii nebo se vyspal/a.

 

Pro mne, když si potřebuji odpočinout, vypnout, soustředit se, chci nerušeně tvořit, cvičit, učit se.

Co potřebuji? HLUBOCE SE UVOLNIT, ZKLIDNIT MYSL, VYLADIT TĚLO, RELAXOVAT, REGENEROVAT – dokázat odpočívat a zregenerovat své síly a energii, ponořit se do tvůrčí energie, za myšlenky, do vnitřního ticha a aktivity, do vnitřního klidu, naslouchání, do síly vědomí.

Pro koho je konkrétně?

Pro nás samotné, do partnerství i pro naši celou rodinu, náš pracovní tým.

Balance program je jako pravý přítel, který nám nepříjemné věci ukazuje a sděluje způsobem, který nás posouvá k sobě a k sebepoznání, do naší síly, věrně stojí s námi, ať se děje cokoliv, když hledáme odpovědi na své otázky, potřebujeme přijít na cokoliv, co nás zajímá, jasněji přemýšlet a rozhodnout se.

Balance péče – z čeho se skládá, co to je konkrétně?

Každá BALANCE PÉČE je službou a nástrojem v jednom. V kazetě z ořechového dřeva jsou umístěny balantéry® – trilogické 100% vůně s vzácným bioaktivním obsahem umístěné v lahvičkách z fialového skla, kterých je celkem u základních programů 9 a u rozvíjejících programů 25. Jejich vůně a účinek nám poslouží po dobu sedmi let.

Obsahem každé BALANCE PÉČE je kromě sedmiletých BALANCE PROGRAMŮ s balantéry® i tříměsíční INTROBALANCE– odborná TELEFONICKÁ NEBO ON-LINE PÉČE čtyřikrát v měsíci s osobním Balance trenérem, která vám umožní naučit se umění jak kazetu s balantéry® aktuálně použít, abyste měli maximální užitek z toho, co umí a rozvinuli si vnitřní vnímání a sebenaslouchání, poznali sílu životních témat vašich programů, očistili si efektivně mysl v každém dni, vyladili tělesné systémy a navazovali spojení se sebou při jakékoliv činnosti a aktivitě, ve spánku.

Co je balantér®?

Kompozice trilogicky spolupracujících organických esenciálních olejů v lahvičce z fialového skla v bio kvalitě, absolue kvalitě zpracování, která obsahuje vzácné a drahé bioaktivní esenciální oleje z místa původního výskytu rostliny, které pocházejí z celého světa.

Rostliny, z kterých se esenciální a vzácné oleje vyrábějí a používají pro naši originální ruční výrobu balantérů®, vyrůstají v různých podnebných podmínkách a na různých podložích. Dbáme na to, aby byly šetrně zpracovávány při jejich výrobě a byly biologicky aktivní a správně skladovány. „Mnou míchané kompozice trilogických esenciálních olejů uchováváme v lahvičkách z fialového skla, které umožňují jejich dlouholetou archivaci, zrání a bioaktivitu, udržují tak jejich životní sílu.“ Laura Ježová

Používané esenciální oleje, ze kterých je jednotlivý balantér® zkomponován jsou komplexní přírodní sloučeniny rostlinného původu skládající se z velkého množství navzájem se doplňujících a podporujících přírodních komponentů a látek, které spolupracují navzájem a vytvářejí své specifické účinky, plní svůj konkrétní úkol v celém systému fungování a vzniku nového života.

Bio a vzácné esenciální oleje jsou krví rostliny, jejich životem – esencí, jako je pro nás a naše tělo naše krev a mají pro lidský organismus a jeho psychický a fyziologický soulad důležitý význam a nezastupitelnou úlohu, umí si poradit s bakteriemi a viry, plísněmi, které jsou součástí celého ekosystému fungování přírody jehož jsme my lidé součástí a skládáme se ze stejných látek a genů, jen jinak uspořádaných.

Vnášejí do našich žil prazákladní informace a životní frekvence ve své ryzosti a životní kráse, kterou je každá rostlina, keř, strom a jejich jednotlivé části, obdařena. Mají životní úlohu náš lidský organismus příznivě ovlivňovat, podporovat, doplňovat a vylaďovat, vytvářet v něm rovnováhu a bez tohoto přírodního rostlinného systému nemáme schopnost fungovat a existovat, jsme závislí na přeměně kyslíku a dusíku, který potřebujeme pro naše dýchání a správné funkce našeho organismu, jeho sílu a životaschopnost.

Při jejich správném použití a zacházení náš vývoj a rozvoj uvádějí do souladu s celkem a životem, jeho silou. Svůj soulad a životní rovnováhu si narušujeme svým nevědomím si souvislostí, jak zapadáme do celku a přírody, do fungování celého vesmíru a zároveň tím, když vytváříme nesoulad a konflikt v našem myšlení a jak věci cítíme a našim chováním a jednáním, které je v rozporu s tím, na co myslíme a jak myslíme a tím, jak toto interpretujeme navenek a je v nesouladu s celkem, s tím jak život funguje ve své podstatě a fundamentálních zákonech a principech, které vytvářejí veškerý život.

Konflikt a nesoulad našeho myšlení a cítění s tím co vyjadřujeme navenek, jak se projevujeme, chováme a jednáme, jak věci chápeme a rozumíme jim, se projevuje ve fungování našeho organismu jako celku a vytváří naše zdraví psychické a fyzické, ovlivňuje fungování našich buněk, ze kterých je náš organismus tvořen, ty mají kromě jiného fyzikální rozměr – své frekvence, které dnes dokážeme měřit a tak poznávat, jak fungujeme my i například jaké frekvence mají rostliny a jak se vzájemně ovlivňujeme, jak spolu souvisíme.

Náš organismus, orgány, buňky našeho těla když jsou zdravé mají jiné frekvence na kterých fungují, než organismus, který není v dynamické funkční rovnováze – homeostáze. Stejně tak frekvence, které umíme dnes měřit mají rostliny, které nám nerovnováhu pomáhají vybalancovat.

homeostáza

stálost proměnlivých veličin v organismu (a jejich dynamická rovnováha) udržovaná regulačními procesy na principu zpětných vazeb. Stálost je chápána ve smyslu přípustného intervalu hodnot (optimální interval) a je nezbytná pro správnou funkci jednotlivých buněk a orgánů. Hlavní regulované veličiny lze dělit na (a) chemické a fyzikálně chemické, souhrnně označované jako vnitřní prostředí, tj. zejm. pH, koncentrace jednotlivých minerálů i organických látek, krevní plyny, osmotický tlak, teplota aj. (b) hemodynamické, tj. tlak krve a objem extracelulární tekutiny (c) metabolické, např. glykemie (d) humonální, tj. zejm. koncentrace jednotlivých hormonů a dalších řídících látek. Lidský organismus je vystavován neustálým změnám (vnějším i vnitřním), které mají tendenci jednotlivé veličiny vychýlit mimo přípustný interval, homeostatické mechanismy tyto výchylky tlumí, resp. kompenzují, a umožňují tak organismu se na změny adaptovat. Na h. vnitřního prostředí se podílejí zejm. ledviny, plíce, krevní oběh, játra (efektory) a dále hormonální a nervové regulace. Koncepce h. (navržená Walterem Cannonem v r. 1932) tvoří spolu s principy evoluce jádro paradigmatu moderní biologie a medicíny. V trochu odlišném významu převzala termín h. také psychologie [řec. homoios z homos stejný; stasis stav] zdroj: Velký lékařský slovník online

Aby každý jednotlivý balantér®, jeho frekvenční téma i systémových kolekcí a všechny BALANCE programy vzájemně i jednotlivě mohly fungovat a dělat svou komplexní práci, bylo nejprve nutné, aby autorka našla a vybrala pouze takové esenciální oleje a v takové kvalitě, které mají schopnost pracovat fyziologicky funkčně s mechanismem tria naší osobnosti, to znamená, že mají vliv na fyziologický soulad a klid našich tělesných systémů, našeho myšlení a cítění, chování a jednání a toto trio osobnosti uvádějí do fyziologického souladu.

Najít a vybrat z esenciálních olejů, které jsou na světě vyráběny, ty, které dokáží spolupracovat hloubkově v těle na kvalitativní přeměně osobnosti a jejím rozvoji, identifikovat myšlení a vytvářet podmínky pro jednání, které vytváří trilogický soulad a naše komplexní propojené fungování a vývoj osobního vědomí a síly, byla cesta dlouhá šest let a tento mechanismus pochopit a prakticky jej převést do fungujícího celku, vytvořit Balance systém, byl celoživotní proces osobního i profesního zrání autorky Laury.

Balantéry® systémově pracují při pasivním i aktivním pročichávání s naší dynamickou rovnováhou organismu a psychickou rovnováhou osobnosti, kterou ovlivňují, a to každý z nich zvlášť i společně, pracují trilogicky ve všech úrovních osobnosti.

V balantérech® jsou esenciální oleje, které trilogickým propojením a vzájemnými kombinacemi při zpracování pozbývají kontraindikační účinky, jak je známe při používání a působení jednotlivých esenciálních olejů i jejich synergických směsí v aromaterapii.

Trilogicky pracují na souladu konkrétního tématu a celistvých životních tématech s celou naší osobností a tělesným organismem a jejich balanční rovnováhou, a to nám přináší komplexně životní úlevu a schopnost se rozvíjet harmonicky na všech úrovních osobnosti a v souladu se sebou i tím, co potřebujeme vnášet za sebe, aby nám to dávalo smysl a s tím, jakou hodnotu máme vytvářet ve své jedinečnosti, jakou kvalitu života potřebujeme žít, abychom se cítili dobře..

Unikátním způsobem zpracování esenciálních olejů metodou Trilogická synergie® mají jednotlivé balantéry® s tématy schopnost sloužit ve formě programu sedm let, pokud je nepoužíváme jiným způsobem, než k pročichávání v kazetách a vždy je pečlivě po použití uzavřeme a necháme odpočívat do dalšího použití.

Umožňují mysli a tělu být v souladu, vzájemně spolupracovat a nevytvářet konflikt se sebou a v sobě svým myšlením, chováním a jednáním, které nám neprospívá, protože nemáme správně pochopeno a porozuměno, ale umožňují nám svým působením vytvářet si takové podmínky pro vývoj osobnosti, aby naše individuální osobnost pracovala efektivně se zátěžemi a přeměnila je na vnitřní klid, sílu a vědomí si vlastní jedinečné cesty a hodnoty.

To má vliv na kvalitativní změnu prožívaného života a uvolnění se tělesně i myšlenkově, na proces rozhodování, který probíhá ve vnitřním klidu a také má vliv na fyzické ozdravování naší reality.

Efektivně a přitom lehce, přirozeně budují naši individuální autenticitu a kvalitu rozhodování ve vnitřním klidu každý den i během noci a ve spánku, 24 hodin denně a sedm dní v týdnu po dobu sedmi let i když je nepoužíváme v každém dni, jejich účinky působí v našem životě synchronně.

Vytváříme si stále hlubší soulad se sebou, jasněji přemýšlíme, příznivěji se rozhodujeme v souladu se sebou, pracujeme komplexně na své osobnosti, svém zdraví a vnitřní moudrosti, a to je unikátní způsob fungování, který mění kvalitativně naší osobnost a život směrem k vnitřnímu souladu, zhodnocování a rozvíjení našich jedinečných schopností.

Kdo je autorka?

Jak jste vytvořila Balance program? Jak k tomuto došlo?
play_circle_filled
pause_circle_filled
‍ ‍
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

„Jsem duší chemik, fyzik a matematik, praktik, miluji život a všechno, co k tomuto patří, jeho poznávání pod povrchem toho, co si o něm myslíme, na co již jsme přišli, na jaké otázky hledáme odpovědi. Zajímá mne, kam jako člověk správně zapadáme s celou svou historií vzniku i vývoje a tím, co vytváříme a jak tvoříme, jak se chováme a jednáme, jak zacházíme s planetou a tím, co je nám na ní k dispozici.

Vášeň a touha po poznání mě nabíjí a laskavě vede celý můj život. Zvídavost je mi vlastní a radost ze života i humor. Miluji život, má láska a úcta, respekt k němu a jeho tvorbě mě naplňuje každý den, tento můj postoj a vlastnosti umožnily vznik Balance programů, které poodhalují roušku tajemství, jak jako osobnosti individuálně fungujeme a co je nám uvnitř nás skryto, mnohdy se v sobě i životě neorientujeme tak, abychom dokázaly jít směrem, který nám dává smysl a sílu, i když je to vše, co se děje uvnitř nás, ať biologicky, fyziologicky, psychicky, mentálně a pocitově, naší součástí.

Potřebuji, aby věci v našem lidském životě prakticky fungovaly. Prázdná slova nemám ráda a mám ráda, když to, co říkáme, hodláme také smysluplně naplnit, když víme, co říkáme a děláme. Naplnit život tím, kdo jsme uvnitř sebe, vytvářet uvnitř sebe soulad, chápat a porozumět, nepotlačovat, ale osvobozovat to podstatné a pravé, život a energii, její sílu v nás, byl vždy můj sen a realita v jednom, je to cesta do osobní síly a vědomí.

Jedinečná práce se svou osobností, svým charakterem, jednáním a vlastnostmi, jejich silnými a nevyváženými stránkami skrze čich a fyziologické funkce tělesných systémů v našem těle, toto umožňují a ukazují nám svět za slovy, za myšlenkami, ukazují nám prostor, který když jsme v mysli, tak je nám skrytý a mnohdy nepřístupný, nemáme o něm tušení, fungujeme v zaběhaných kolejích, a to není nic zábavného, ale vnáší to do našich životů nudu, rutinu a přitom nemáme vnitřní řád. S Balance programy se nenudíme, protože jsme součástí života pod povrchem, pod hladinou, kde pulzuje život, který má své fyzikální zákony, chemické a biologické procesy a nezadržitelnou sílu, která tvoří náš život, a jsme pokaždé bohatší o další poznání.“ Laura Ježová

TÝM

Jsme česká firma, sídlíme v srdci Prahy na Vinohradech, celá výroba systémových kompozic balantérů® v kazetách je ruční a na objednávku. Při výrobě myslíme na prvotřídní kvalitu všech materiálů a surovin, které jsou 100 % organické a většina je v bio kvalitě, u Balance beauty kolekcí ve 100 % raw kvalitě, tak na jejich smysluplné využití a ekologickou stránku celého procesu služby i výroby odborných nástrojů pro odbornou péči o sebe.

Autorská tvorba, vzdělávání BALANCE PÉČE

Laura Ježová

AUTORKA BALANCE PÉČE, VÝROBCE
laura@synergickatrilogie.cz
tel: +420 733 109 850
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
BALANCE PÉČE, BALANCE TRÉNINK

Patricia Všetečková

BALANCE TRENÉR
patricia@synergickatrilogie.cz
tel: +420 736 643 193
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
BALANCE PÉČE, BALANCE TRÉNINK

Vanda Květenská

BALANCE TRENÉR
vanda@synergickatrilogie.cz
tel: +420 731 128 547
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
BALANCE PÉČE, BALANCE TRÉNINK

René Jež

BALANCE TRENÉR
rene@synergickatrilogie.cz
tel: +420 603 255 509
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
BALANCE PÉČE, BALANCE TRÉNINK

Martina Chmelíková

BALANCE TRENÉR
martina@synergickatrilogie.cz
tel: +420 733 788 560
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

KONTAKT

služby BALANCE PÉČE na objednání každý den 9:00 – 11:00 hod.:
René Jež, +420 603 255 509, rene@synergickatrilogie.cz
Patricia Všetečková, +420 736 643 193, patricia@synergickatrilogie.cz
Vanda Květenská, +420 731 128 547, vanda@synergickatrilogie.cz
Martina Chmelíková, +420 733 788 560, martina@synergickatrilogie.cz
Laura Ježová, +420 733 109 850, laura@synergickatrilogie.cz

adresa showroomu Synergická trilogie®:
Budečská 2165/33
120 00, Praha 2 – Vinohrady
Česká republika

kontaktní a odpovědná osoba:
Vanda Květenská,
e-mail: vanda@synergickatrilogie.cz
+420 731 128 547

Podnikatelské a daňové subjekty týmu SYNERGICKÁ TRILOGIE

SUBJEKT

DIČ

PLÁTCE DPH

Laura Ježová, Trilogická synergie s.r.o.

052 12 448

CZ05212448

ANO

René Jež, Lionhearted s.r.o.

049 05 300

CZ04905300

ANO

Patricia Všetečková

752 33 983

CZ6662270175

ANO

Vanda Květenská

049 00 472

NE

Martina Chmelíková

672 50 521

CZ7557012573

ANO


EET – elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Firma Trilogická synergie s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 260102 a Lionhearted s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 255441 nepodléhá EET.

|Domů| |Balance péče| |Balance beauty| |Příběh Balance| |Podcasty|
ava ava ava
© 2013-2020 Laura Ježová SYNERGICKÁ TRILOGIE ® a TRILOGICKÁ SYNERGIE ®
 
Zásady ochrany osobních údajů
ava