BALANCE PÉČE

„Je o umění zacházet se svou energií a pozorností, životní moudrostí.

Provází nás krok za krokem toto umění ovládnout.“

Co vás zajímá? My odpovídáme.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

Balance péče a její Balance programy efektivně přeměňují každodenní zátěže a stres na vnitřní klid, poznáváme svůj neklid, vědomě nepřetěžujeme svou mysl i tělo tím, co nám neprospívá. Vytvářejí soustředění, rozvíjí koncentraci, pracují se vzpomínkami, umožňují hlubokou relaxaci a regeneraci na fyzické i psychické úrovni, poskytují naší duši vnitřní jistotu v to, co je správné pro nás a v souladu s námi, tím vytváříme balanční rovnováhu a vnitřní klid, vědomí své životní cesty.

Pro koho z nás jsou Balance programy?

Pro mne, kdy mám jasno, jsem na své cestě a jdu po ní.
Co potřebuji? VYLADIT – abych šel/šla přímou cestou ke svému cíli, jeho realizaci a naplnění, udělal/a si jasno.

 

Pro mne, když si potřebuji ujasnit, co je a co není moje cesta, jak po ní jít a proč.
Co potřebuji? POCHOPIT a PŘIJMOUT, VYLADIT – dotknout se sebe uvnitř sebe, pocítit kde začínám a kde končím já a kde druhý, umět s tím prakticky naložit, seberealizovat se.

 

Pro mne, když jsem někde v něčem „zaseknutý/á“.
Co potřebuji? ZKLIDNIT SE a UVOLNIT, POCHOPIT, POROZUMĚT, VYLADIT – spojit se se sebou, aby se mohla správná – moje cesta (řešení) projevit.

 

Pro mne, když jsem vyčerpaný/á, přetížený/á, nemohu se zkoncentrovat, mám obavy, cítím strach.
Co potřebuji? HLUBOCE SE UVOLNIT, RELAXOVAT, REGENEROVAT, POCHOPIT, VYPNOUT – dokázat odpočívat a zregenerovat své síly a energii tak, abych byl/a ve vnitřním klidu a ve spojení, naslouchání, tvůrčí energii nebo se vyspal/a.

 

Pro mne, když si potřebuji odpočinout, vypnout, soustředit se, chci nerušeně tvořit, cvičit, učit se.
Co potřebuji? HLUBOCE SE UVOLNIT, ZKLIDNIT MYSL, VYLADIT TĚLO, RELAXOVAT, REGENEROVAT – dokázat odpočívat a zregenerovat své síly a energii, ponořit se do tvůrčí energie, za myšlenky, do vnitřního ticha a aktivity, do vnitřního klidu, naslouchání, do síly vědomí.

Co se děje v našem životě, když máme svůj Balance program?

„Pánem svého života jsme my sami, naše jedinečnost, nasloucháme si, vnímáme se, jsme tady a teď, mění se kvalita vnitřního prožívání a kvalita našeho vědomí si sami sebe, vyvíjí se naše osobní síla. Naše energie klidně a harmonicky proudí v našem těle, zažíváme vnitřní klid, jasnou mysl a to den za dnem i když nastávají různé životní turbulence a události.
Investujeme svou pozornost a svůj životní čas do toho, co přináší zhodnocení nám, našim blízkým i dalším generacím.
Rozvíjíme svou moudrost, svou individuální lidskost a krásu být člověkem, žít svůj čas naplno s vnitřním klidem v sobě, vnímáním energie a její síly ve svém těle, zažíváním radostné energie z toho, že jsme teď.
A naše rozumová složka s námi spolupracuje na kvalitativně vyšších frekvencích než jsme znali den předem, vyvíjíme se a rozvíjíme svou jedinečnost a krásu být člověkem.
Uvědomujeme si a poznáváme den za dnem, čím si škodíme a co nám prospívá a máme tak opravdovou volbu, volbu na základě znalosti a vědomí, poznání odpovědnosti za sebe, za své vkládání do života. Měníme svůj vnitřní svět na místo k životu a tím umožňujeme fungovat a žít i ostatním svobodně, ve své odpovědnosti a své osobní síle.“ Laura Ježová

Balance programů je sedm a jsou unikátní v tom, že působí skrze čich a limbický systém prostřednictvím trilogické vůně balantérů® na fyziologický soulad tělesných systémů organismu, uvádějí do souladu naše myšlení a to jak věci cítíme s našim chováním a jednáním. Přestává být v rozporu to, co si myslíme a cítíme s tím, jak se chováme a jednáme, v buňce nastává fyziologický soulad s funkčním naprogramováním, tím dochází k osvobozování životní energie, která v nás volně může proudit, k vytváření psychického souladu a podmínek pro hlubší pochopení, porozumění.

BALANCE PROGRAMY se skládají ze čtyř rozvíjejících programů, dvou základních a jednoho individuálního programu.

Rozvíjející BALANCE PROGRAMY:

Trilogie 1
Téma: ŽIVOTNÍ HODNOTY A AUTENTICITA
Kolekce: Vnitřní domov 22 balantérů®, Rubínová 3 balantéry®

Trilogie 2
Téma: MYSL A TĚLO SPOLUPRACUJE
Kolekce: Ráj srdce 14 balantérů®, Harmonie 11 balantérů®

Trilogie 3
Téma: CO A JAK, PROČ CHCI REALIZOVAT
Kolekce: Zlatá 14 balantérů®, Diamantová 11 balantérů®

Trilogie 4
Téma: ŽIVOTNÍ KVALITA, KTEROU CHCI TVOŘIT, AUTENTICITA
Kolekce: Platinová 22 balantérů®, Smaragdová 3 balantéry®

 

Základní BALANCE PROGRAMY:

Trilogie 5
Téma: ŽIVOTNÍ ENERGIE – SÍLA A VĚDOMÍ
Kolekce: Síla a vědomí 9 balantérů®

Trilogie 6
Téma: MAGNETISMUS – MOJE JEDINEČNÁ CESTA
Královské kolekce: Safírová 3 balantéry®, Smaragdová 3 balantéry®, 
Rubínová 3 balantéry®

 

Individuální BALANCE PROGRAM:

Trilogie 7
Téma: INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM
Kolekce: Ráj srdce 3 nebo 4 balantéry®, Rubínová nebo Smaragdová nebo Safírová 3 balantéry®, Státy-kolektivní vědomí 1 nebo 2 balantéry®,  OSOBNÍ Křišťálová 1 balantér®

BALANTÉRY® v kazetě z ořechového dřeva zkomponované do Balance programů jsou nástrojem sebepoznávání vnitřní síly, osvobozování životní energie, vnitřního rozvoje a vývoje, sebepochopení, sebeporozumění, autentického sebevyjádření, osobního naplnění, rozšiřování vědomí a prohlubování poznání.

Fyzicky tělo cítíme a vnímáme, na buněčné úrovni uvolňují Balance programy přítomný stres v mentální a psychické úrovni našeho osobního a individuálního fungování. Dochází k propojování osobnostní síly a vědomí, její individuality.

Je to přelom ve vývoji a rozvoji jedinečnosti naší osobnosti, osobního vědomí, vnitřní síly a její energie, ve vývoji vnitřní kvality našeho života, našeho prožívání a rozhodování, kdy díky fyziologickému souladu mezi našim myšlením a cítěním s jednáním a chováním, dochází k našemu kvalitativně příznivějšímu rozhodování, zvyšuje se naše odolnost, rozvíjí se hlubší spokojenost a vnitřní klid, neplýtváme svou životní energií, poznáváme sami sebe uvnitř sebe, to nám dává duchovní rozměr, který nás vede k naslouchání sobě, druhým, postupně jsme schopni sebereflexe přirozeně a lehce, bez strachu se vidět a poznat, uvědomit si, sebekriticky si situace vyhodnocovat a posouvat k výsledku, ke svým vizím a životním cílům.

Od tohoto bodu je dále možné se celistvě rozvíjet ve všech třech úrovních současně a tím dochází k rozvoji inteligence, empatie, naslouchání, pochopení a porozumění, schopnosti sebereflexe, vnitřnímu klidu a rozvoji schopnosti rozlišovat.

Výhodou služby BALANCE PÉČE a jejích BALANCE PROGRAMŮ je, že nemusíte nikam za službou chodit, zohledňuje Vaše vytížení, že jste z jiného města či státu, na dovolené, pracovní cestě, v nemocnici nebo jste dlouhodobě nemocní, přetížení a potřebujete a chcete být v dobré životní kondici, rozvíjet svou životní sílu a energii, pochopení a poznání, spojení se sebou.

Balance programy vám slouží 24 hodin denně a 7 dní v týdnu po dobu sedmi let,

což je další z unikátních vlastností těchto programů.

Jsou určeny vám i partnerovi, do manželství nebo do rodiny, zájmového i pracovního kolektivu, pro pracovní a tvůrčí týmy, pro děti i mladistvé, studenty, sportovce, pro aktivní věk i na stáří.

Jsou efektivní a účinné sami o sobě a zároveň se propojují se všemi metodami, obory, činnostmi, s námi samými. Jsou účinným a celistvým systémem osobní péče o sebe, své blízké, kolegy, o vnitřní soulad osobnosti a její rozvoj, který prohlubují, kvalitativně vyvíjí a rozvíjí. Dávají nám osobní svobodu si vytvářet svůj život v souladu s jedinečným způsobem fungování našeho trilogického mechanismu osobnosti a rozvíjet své autentické schopnosti ve všech třech úrovních zároveň.

Jsou určeny k praktickému používání samostatně i pro kombinování se všemi klasickými i alternativními metodami, pracovními obory, jakoukoliv pracovní i osobní činností. Účinky umocňují, rozvíjí a podporují, stejně jako rozhodování a změny, kterých si přejeme dosahovat.

Příklady oborů a činností:
– s klasickou medicínou, psychoterapií, psychiatrickou péči
– při rekonvalescenci a regeneraci organismu
– v péči o seniory – při domácí péči, u dlouhodobě nemocných, při paliativní péči, práci ve stacionářích
– v sociální práci, práci s rizikovými skupinami, práci s nezaměstnanými, práci s tělesně postiženými, práci s oběťmi katastrof
– ve všech vzdělávacích oborech, studijních oborech, vědních oborech
– při koučinku, vedení lidí
– u tvůrčích profesí, při kreativních činnostech
– při komunikaci v týmech, na jednáních
– při důležitých obchodních a životních rozhodnutích, ve všech alternativních směrech
– při meditacích, relaxacích, rozjímání, modlitbách, při cvičení, tanci, józe
– při vaření, učení se, studiu, psaní, čtení knížek, ve volném čase při rodinných aktivitách
– v rodinách, partnerství a při komunikaci

Prostřednictvím pročichávání systémových kolekcí balantérů® v kazetách sestavených do životních programů a témat, dochází k fyziologickému zklidnění těla, spojení se sebou, uvolnění dlouhodobých i denních mentálních a psychických zátěží, nepřetěžování tělesných systémů našeho organismu.

Tak, jako je voda pro očišťování a naši existenci nezbytná, tak je nezbytné umět rozvíjet a vyvíjet zdravě a příznivě své myšlení, to jak se cítíme, jednáme a chováme se k sobě i druhým, osvobozovat fyziologii buňky od každodenní zátěže, udržovat si zdravou a jasnou mysl i tělo, zvyšovat odolnost a posilovat imunitu, rozvíjet životní sílu a vědomí po celý svůj život.

Umět vyvíjet svůj život do osobní síly, umět hospodařit a zacházet se svou energií smysluplně, neplýtvat jí, vytvářet ve svém životě vnitřní radost a dobrou náladu, umět budovat vztah se sebou, k sobě a tím kvalitní a naplňující vztahy s druhými.

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

BALANCE PÉČE je vašim dlouhodobým a denním i nočním programem na 7 let, který používáte v kazetě pomocí smyslu čichu a jeho obsah nespotřebováváte jiným způsobem než je přičichávání k balantérům® v kazetách a dle doporučení, kdy balantéry® necháváte odpočívat a pečlivě uzávěr na lahvičce uzavřete.

BALANCE PÉČE s programem Trilogie 5 a 6 je jednorázový náklad. Rozpočítaný jako investice na měsíc činí 540 Kč s DPH (447 Kč bez DPH). U Trilogie 1, 2, 3, 4 a zakázkového autorského programu Trilogie 7 je to 808 Kč včetně DPH (668 Kč bez DPH).

Naše služby BALANCE PÉČE a BALANCE TRÉNINK jsou daňově uznatelný náklad do Vašeho podnikání.

BALANCE PÉČE

ZÁKLADNÍ PROGRAM NA SEDM LET
45.393 Kč 37.515 Kč bez DPH
 • základní program TRILOGIE 6
 • BALANCE PROGRAM na sedm let 
 • 9 balantérů® v kazetě z ořechového dřeva
 • tříměsíční INTROBALANCE*, 4x v měsíci
 • téma: MAGNETISMUS – MOJE JEDINEČNÁ CESTA
 • 1. S čím kolekce pracuje? S naší jedinečností a její realizací.
 • 2. Jaká témata očišťuje v našem myšlení a vede k jejich pochopení a praktickému porozumění, přirozené změně chování a jednání?
 • 3. Která témata balančně vyvažuje v našem chování a jednání, v naší mysli a cítění, fyzicky v těle?
 • kolekce balantérů®: Safírová, Smaragdová, Rubínová
 • témata balantérů®:
 • No 1 RESPEKT
 • No 2 ZODPOVĚDNOST, ODPOVĚDNOST
 • No 3 ÚCTA
 • No 4 PŘIJETÍ, DÁNÍ/ PŘIJETÍ SEBE, DÁNÍ SOBĚ
 • No 5 VZÁJEMNOST, PODPORA, SPOLUPRÁCE
 • No 6 SYNCHRONICITA (správné místo, čas, lidé, činnosti, pořadí, míra, síla, rychlost, informace)
 • No 7 SVOBODA, LÁSKA
 • No 8 POCHOPENÍ, POROZUMĚNÍ
 • No 9 LASKAVOST, ODVAHA BÝT SEBOU
 • trilogické vůně balantérů® jsou zrající a archivní
 • Přeměňuje každodenní zátěže a stres na vnitřní klid, učí nás umění měnit mentální a psychické překážky, jejich návyky, zlozvyky, vědomí si sami sebe při rozhodování na příležitosti a tyto příležitosti realizovat ve své síle, ne ve své slabosti.
 • Poznáváme a uvědomujeme si svůj neklid, kde máme vnitřní nerovnováhu a nesoulad, projasňuje se naše vnímání sám/a sebe, přestáváme žít v tlaku naší mysli, uvolňujeme se, osvobozujeme se, máme pocit, že se můžeme zhluboka nadechovat i vydechovat, volně dýchat.

Patricia Všetečková

patricia@synergickatrilogie.cz
tel: +420 736 643 193


Vanda Květenská

vanda@synergickatrilogie.cz
tel: +420 731 128 547


René Jež

rene@synergickatrilogie.cz
tel: +420 603 255 509


Martina Chmelíková

martina@synergickatrilogie.cz
tel: +420 733 788 560


BALANCE PÉČE

ZÁKLADNÍ PROGRAM NA SEDM LET
45.393 Kč 37.515 Kč bez DPH
 • základní program TRILOGIE 5
 • BALANCE PROGRAM na sedm let
 • 9 balantérů® v kazetě z ořechového dřeva
 • tříměsíční INTROBALANCE* 4x v měsíci
 • téma: ŽIVOTNÍ ENERGIE – SÍLA A VĚDOMÍ
 • 1. S čím kolekce pracuje? S životní silou a energií, jejím rozvojem a vědomím, kvalitou.
 • 2. Jaká témata očišťuje v našem myšlení a vede k jejich pochopení a praktickému porozumění, přirozené změně chování a jednání?
 • 3. Která témata balančně vyvažuje v našem chování a jednání, v naší mysli a cítění, fyzicky v těle?
 • kolekce balantérů®: Síla vědomí
 • témata balantérů®:
 • No 1 SÍLA a VĚDOMÍ ROZHODOVÁNÍ
 • No 2 SÍLA a VĚDOMÍ HODNOTY
 • No 3 SÍLA VĚDOMÍ
 • No 4 SÍLA LÁSKY
 • No 5 BALANČNÍ ROVNOVÁHA
 • No 6 SÍLA a VĚDOMÍ PODPORY
 • No 7 VĚDOMÍ LÁSKY
 • No 8 SÍLA a VĚDOMÍ OSOBNOSTI
 • No 9 SÍLA a VĚDOMÍ SLOVA
 • trilogické vůně balantérů® jsou zrající a archivní
 • Přeměňuje každodenní zátěže a stres na vnitřní klid, učí nás umění měnit mentální a psychické překážky, jejich návyky, zlozvyky, vědomí si sami sebe při rozhodování na příležitosti a tyto příležitosti realizovat ve své síle, ne ve své slabosti.
 • Poznáváme a uvědomujeme si svůj neklid, kde máme vnitřní nerovnováhu a nesoulad, projasňuje se naše vnímání sám/a sebe, přestáváme žít v tlaku naší mysli, uvolňujeme se, osvobozujeme se, máme pocit, že se můžeme zhluboka nadechovat i vydechovat, volně dýchat.

Patricia Všetečková

patricia@synergickatrilogie.cz
tel: +420 736 643 193


Vanda Květenská

vanda@synergickatrilogie.cz
tel: +420 731 128 547


René Jež

rene@synergickatrilogie.cz
tel: +420 603 255 509


Martina Chmelíková

martina@synergickatrilogie.cz
tel: +420 733 788 560


BALANCE PÉČE

ROZVÍJEJÍCÍ PROGRAMY NA SEDM LET
67.875 Kč 56.095 Kč bez DPH
 • BALANCE PROGRAM na sedm let 
 • 25 balantérů® v kazetě z ořechového dřeva
 • tříměsíční INTROBALANCE* 4x v měsíci
 • Umožňují nám hloubkovou relaxaci a regeneraci na fyziologické úrovni, vnitřní jistotu toho, co je pro nás osobně správné a v souladu s námi, nebo nám umožňují poznat to, v čem a co nechápeme v kontextu dění. Tím si vytváříme životní rovnováhu a vnitřní klid, vědomou životní cestu, kterou krok za krokem realizujeme ve stále větší síle a jistotě, na základě poznání a přijetí.
 • výběr jednoho BALANCE PROGRAMU z TRILOGIE 1, 2, 3, 4
 • 1. S čím kolekce pracují?
 • 2. Jaká témata očišťují v našem myšlení a vedou k jejich pochopení a praktickému porozumění, přirozené změně chování a jednání?
 • 3. Která témata balančně vyvažují v našem chování a jednání, v naší mysli a cítění, fyzicky v těle?
 • Program Trilogie 1 téma: ŽIVOTNÍ HODNOTY A AUTENTICITA
 • kolekce balantérů®: Vnitřní domov, Rubínová
 • témata balantérů®: Bezpečí, Komunikace, Vědomí, Poznání, Čistota, Důvěra, Poslání, Naplnění, Odpuštění, Spojení, Harmonie, Pravá láska, Osvobození, Zrození štěstí, Přítomnost, Rovnováha, Odvaha, Odevzdání, Kořeny, Světlo, Pravda, Hranice, Svoboda/ Láska, Pochopení/ Porozumění, Laskavost/ Odvaha být sebou
 • Program Trilogie 2 téma: MYSL A TĚLO SPOLUPRACUJE
 • kolekce balantérů®: Ráj srdce, Harmonie
 • témata balantérů®: Křivda, vina/ Soucit, odpuštění, Deprese/ Seberealizece, Dramata, problémy/ Pravda, poznání, Sebenenávist/ Láskyplnost, Nedostatek, lakota/ Hojnot, rovnováha, Oběť, tyran/ Zdraví, vědomí, Zrada, odpor, odmítání/ Zodpovědnost, dospělost, Pýcha, ponížení, povýšení/ Pokora, trpělivost, Osamělost/ Jednota, Strach, závislosti/ Naplnění, Chtivost/ Osvobození, svoboda, Já, Fyzická síla, Duchovní síla, Realizace, Radost, Záměr, Bolesti, Odmítnutí, Vyčerpání, Stres, Spánek, Odpoutání, Mír a klid, Volba
 • Program Trilogie 3 téma: CO A JAK, PROČ CHCI REALIZOVAT
 • kolekce balantérů®: Zlatá, Diamantová
 • témata balantérů®: Muž, Žena, Dítě/ Ego, Dítě v nás, Konec a smrt/ Dětství, Adolescence, Dospělost, Moudrost a integrace zkušeností/ Otcovství, Mateřství, Partnerství, Zrození formy, systému,  Uzemňování, Plynutí, Zacílení, Pozornost, Orientace, Pasivita, Aktivita, Ticho, Uvolnění, Naslouchání, Celistvost
 • Program Trilogie 4 téma: ŽIVOTNÍ KVALITA, KTEROU CHCI TVOŘIT, AUTENTICITA
 • kolekce balantérů®: Platinová, Smaragdová
 • kolekce balantérů®: Sebepřijetí, Sebeúcta, Sebedůvěra, Sebeláska, Sebevyjádření, Seberespekt, Sebepochopení, Seberealizace, Sebepoznání, Sebeprosazení, Sebespojení, Sebeodpoutání, Sebehodnota, Sebeocenění, Sebeodevzdání, Sebevědomí, Sebenaplnění, Sebesplynutí, Sebesjednocení, Sebejistota, Sebezrození, Seberozvoj, Přijetí, Dání/ Přijetí sebe, dání sobě, Vzájemnost, podpora, spolupráce, Synchronicita (správné místo, čas, lidé, činnosti, pořadí, míra, síla, rychlost, informace)
 • trilogické vůně balantérů® jsou zrající a archivní
 • Rozhodujeme se vědomě nepřetěžovat svou mysl i tělo, vědomě se učíme svou energii a pozornost zaměřit fungujícím směrem. Nacházíme způsoby realizace, které jsou příznivé a osvobozující pro nás a naši jedinečnost. Rozvíjí se naše síla a vědomí. Vytváříme si vnitřní prostředí a prostor pro soustředění, rozvíjíme koncentraci, rozpomínáme se a vybavují se nám souvislosti, integrujeme své vědomí, rozvíjíme schopnost sebereflexe – uvědomujeme si své pochopení, porozumění věci a svoji roli v kontextu.

Patricia Všetečková

patricia@synergickatrilogie.cz
tel: +420 736 643 193


Vanda Květenská

vanda@synergickatrilogie.cz
tel: +420 731 128 547


René Jež

rene@synergickatrilogie.cz
tel: +420 603 255 509


Martina Chmelíková

martina@synergickatrilogie.cz
tel: +420 733 788 560


BALANCE TRÉNINK

SLUŽBA K BALANCE PROGRAMU
9.680 Kč 8.000 Kč bez DPH
 • tříměsíční BALANCE TRÉNINK
 • pomocí vašeho BALANCE PROGRAMU
 • 4 x v měsíci

  po telefonu nebo ON-LINE k vašemu BALANCE PROGRAMU na maximum ovládnutí životního umění zacházení se svou energií, zdravím, schopnostmi, potenciály, silou jedinečnosti.

 • Nabývání vnitřního klidu a rozhledu, životní síly, sebenaslouchání, budování vnitřní jistoty a vědomí rozhodování.
 • Co přináší BALANCE TRÉNINK?
 • Stále více „volněji v životě dýcháme“, máme jasněji a v srdci čistěji den za dnem. Rozhodujeme se a děláme věci tak, že nám to přináší vědomí, co máme udělat, děláme to a když je hotovo, tak víme, že jsme udělali vše, co jsme měli, vytvořili jsme si vnitřní klid a projasnili mysl i své srdce, osvobodili se. Propracováváme se tak k hlubší svobodě a realizaci sama sebe, žití sama sebe, k odvaze být sám/sama sebou na základě pochopení a porozumění, poznání vnitřní laskavosti a rozšíření vnímání osobní reality.
 • Rozhodujeme se vědomě nepřetěžovat svou mysl i tělo, vědomě se učíme svou energii a pozornost zaměřit fungujícím směrem. Nacházíme způsoby realizace, které jsou příznivé a osvobozující pro nás a naši jedinečnost. Rozvíjí se naše síla a vědomí. Vytváříme si vnitřní prostředí a prostor pro soustředění, rozvíjíme koncentraci, rozpomínáme se a vybavují se nám souvislosti, integrujeme své vědomí, rozvíjíme schopnost sebereflexe – uvědomujeme si své pochopení, porozumění věci a svoji roli v kontextu.
 • OSOBNÍ BALANCE TRENÉŘI:

Patricia Všetečková

patricia@synergickatrilogie.cz
tel: +420 736 643 193


Vanda Květenská

vanda@synergickatrilogie.cz
tel: +420 731 128 547


René Jež

rene@synergickatrilogie.cz
tel: +420 603 255 509


Martina Chmelíková

martina@synergickatrilogie.cz
tel: +420 733 788 560


Co je služba tříměsíční INTROBALANCE*?

Ke každé službě BALANCE PÉČE a jejím BALANCE PROGRAMŮM Trilogie 1,2,3,4,5,6 tj. k ořechovým kazetám s balantéry® patří tříměsíční služba podpory po telefonu nebo on-line. Slouží k tomu, naučit se využít schopnosti Vašeho Balance programu a naučit se pečovat o svou životní rovnováhu, sílu, energii.
„Telefonicky nebo on-line Vás osobní Balance trenér provede čtyřikrát v každém ze tří měsíců na předem domluvených pravidelných voláních, jak konkrétně použít kazetu a jednotlivé balantéry® tak, abyste využili vlastnosti a schopnosti vašeho osobního Balance programu a vytvářeli si vnitřní prostor klidu a jistoty, souladu, očišťovali své myšlení i tělo od zátěží, relaxovali jste i při práci, regenerovali své síly, rozšiřovali své uvědomování, osvobozovali se, osvojili si umění se zastavit a vnímat, naslouchat sobě i druhým, milovat, odpouštět, pozitivně jednat a jít dopředu, rozvíjet se, mít radost ze života a ze sebe.“ Laura Ježová

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVKY
Služby jsou na objednávku předem. Objednávku vám potvrdíme e-mailem nebo sms a tím je rezervace termínu oboustranně závazná. Pokud budete potřebovat zrušit objednaný termín, můžete tak učinit nejpozději 24 hod. před začátkem objednaného termínu. Zrušíte-li termín méně než 24 hod. předem, vzniká vám povinnost zaplatit rezervovaný čas v hodnotě 1.210 Kč s DPH (1.000 Kč bez DPH). Dojde-li ke zrušení vámi objednaného termínu méně než 24 hod. předem z naší strany, poskytneme vám službu v náhradním termínu zdarma.

BALANCE PROGRAM se používá v kazetě různými způsoby:

1. Systematicky dle pořadí jednotlivý balantér® odšroubujeme a pročicháváme tak, že jej držíme nejprve v levé ruce, potom v pravé ruce, nakonec oběma rukama a vložíme uzavřený zpět do kazety.
2. Systematicky dle pořadí jednotlivý balantér® odšroubujeme a pročicháváme tak, že jej držíme nejprve v levé ruce, potom v pravé ruce, nakonec oběma rukama a vložíme otevřený zpět do kazety. Následně všechny pročicháváme v kazetě po řadách a můžeme si kazetu nechat otevřenou při práci. Nakonec pečlivě všechny uzavřeme a necháme „odpočívat“ minimálně do druhého dne.
3. Kazetu s otevřenými balantéry® máme položenou při práci u sebe během dne, po práci balantéry® vždy pečlivě uzavřeme a necháme je „odpočívat“.
4. Kazetu nepoužíváme ve dne, ale na noc. Před spaním dáme všechny uzávěry od balantérů® na noční stolek, lahvičky necháme v kazetě přiklopené víkem, případně ji dáme do jiné místnosti a ráno vždy pečlivě uzavřeme každou lahvičku a necháme balantéry® „odpočívat“.

Upozornění: Lahvičky s balantéry® ukládejte mimo dosah dětí a používejte pouze k pročichávání. Chraňte oči. Neužívejte vnitřně. Nepoužívejte neředěné na pokožku. Skladujte v chladu a temnu. Balantéra®/y po použití vždy pečlivě uzavřete a vložte do kazety.

Trvanlivost: Ze zákona je trvanlivost balantérů® 36 měsíců. Trilogické oleje zpracované metodou Trilogická synergie® mají trvanlivost mnohem delší, vůně jsou archivní a zrající. Budete-li balantéry® používat pouze k pročichávání dle návodu, pečlivě uzavírat a necháte je „odpočívat“ minimálně 24 hod., budou vám sloužit po dobu až sedmi let.

|Domů| |Balance péče| |Balance beauty| |Příběh Balance| |Podcasty|
ava ava ava
© 2013-2020 Laura Ježová SYNERGICKÁ TRILOGIE ® a TRILOGICKÁ SYNERGIE ®
 
Zásady ochrany osobních údajů
ava