Zásady pro ochranu osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je:

 

Trilogická synergie s.r.o., jednatelka společnosti Laura Ježová
Budečská 2165/33, Praha 2
IČ: 052 12 448
DIČ: CZ05212448
e-mail: laura@synergickatrilogie.cz

Lionhearted s.r.o., jednatel společnosti René Jež
Bělehradská 858/23, Praha 2
IČ: 049 05 300
DIČ: CZ04905300
e-mail: rene@synergickatrilogie.cz

Patricia Všetečková
Vinohradská 1786/122, Praha 2
IČ: 752 33 983
DIČ: 6662270175
e-mail: patricia@synergickatrilogie.cz

Vanda Květenská
Federova 1702/11, Praha 9
IČ: 049 00 472
e-mail: vanda@synergickatrilogie.cz

Martina Chmelíková
Budečská 2165/33, Praha 2
IČ: 672 50 521
DIČ: CZ7557012573
e-mail: martina@synergickatrilogie.cz

 

Zpracováváme osobní údaje našich klientů:

 

•  jméno a příjmení

•  telefonní číslo

•  e-mailovou adresu

•  obec bydliště; při zasílání produktů celou korespondenční adresu

 

U podnikatelů, firem a obchodních partnerů zpracováváme:

 

  jméno a příjmení

•  telefonní číslo

  e-mailovou adresu

  IČ, DIČ

  adresu

  předmět podnikání

 

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovány a uchovány z důvodu:

 

• poskytování služeb komplexního vývoje osobnosti pod ochrannou známkou Synergická Trilogie Laura Ježová®

 

Okruh příjemců třetí strany:

 

• daňový a účetní poradce

• poštovní doručovatelé ve smyslu zákona o poštovních službách

• kurýrní společnosti

• emailový poskytovatel

• správce a tvůrce webových stránek

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území EU.

 

Chráníme vaše údaje:

 

Přijali jsme technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování. Zpracováváme a shromažďujeme vaše osobní údaje jen pro jednoznačné účely, a to jen pro nezbytně dlouhou dobu potřebnou k dosažení účelu, pro který jsme tyto osobní údaje získali. Vědomě a neoprávněně nezasahujeme do vašeho práva na ochranu soukromí, chráníme vaše osobní údaje před ztrátou, zničením a zneužitím.

 

Vaše práva:

 

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR

• právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

• právo vznést námitku proti zpracování dle č. 21 GDPR

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5.2018

|Domů| |Trilogic Care| |Balantér®| |Příběh Balance| |Podcasty|
ava ava ava
© 2013-2020 Laura Ježová SYNERGICKÁ TRILOGIE ® a TRILOGICKÁ SYNERGIE ®
 
Zásady ochrany osobních údajů
ava