PŘÍBĚH BALANCE SYNERGIE A TRILOGIE

 

„Opravdový zázrak je proměnit lidskou mysl.“ „Co svět potřebuje? Lásku, léčení, usmíření.“ Spokojenost se svým životem, vážit si a milovat druhé.“
„Uvolněním pout – uvolněním připoutání mysli, dochází k duševní proměně, žití lásky, uzdravování, smíření.“ – Gautama Budha

„Uvolnit pouta mého osobního myšlení jsem se snažila celý můj život a naplňovalo to každý můj den. V dětství a do svých 24 let jsem byla hodně a často nemocná, měla za sebou šest operací a narkóz, zlomeniny, zápaly plic, záněty, ekzémy, skoliózu, trávicí problémy, angíny. Začala jsem hledat cestu, jak žít život ve zdraví a osobní síle.
Měnila jsem svůj přístup, své myšlení, měnilo se to, jak se cítím, mé chování a jednání a tělo se do mých 27 let uzdravilo a zůstalo zdravé, dnes mám více energie, než kdy v předchozích letech a dnech, mění se její síla a kvalita a jsem na své jedinečné tvůrčí cestě.
Když se mé tělo uzdravilo a v životě sílilo, začalo mi sloužit, místo mne omezovat a vládnout mým dnům, zjistila jsem, že to, kdo je nemocný nejvíc, je naše duše, to co se děje uvnitř nás, co není na první pohled vidět a tvoří náš osobní příběh. Zde se začala rozvíjet moje dobrodružná cesta do nitra a má touha po poznání, sebepoznání, porozumění vyššímu Řádu věcí a tvorby, která mne laskavě a trpělivě vedla k poznání, které mi odhalilo, jak uzdravovat svou duši a tělo, obnovovat svou duchovní sílu a budovat svou jedinečnou osobnost. Přestala jsem v té době již hledat cestu a začala jsem svůj život tvořit, bylo mi 41 let a převzala jsem si zodpovědnost ve své mysli, do svých rukou, mysl mi začala sloužit a ne mne ovládat. Odevzdala jsem se životu, naslouchala, kudy mne chce vést. A zjistila jsem, že nám chybí duchovní síla, odvaha, abychom mohli jít cestou své jedinečnosti a nastalo období poznávání duchovní síly ve mě. Tato trilogie tělo, duše a duch byl pro mne základ, který jsem za svůj život poznala zevnitř, jak funguje, vzájemně se ovlivňuje a nastal den, který určil směr celého dalšího dění. Začala se rodit Synergická Trilogie, systém a metoda práce s tímto triem a zjistila jsem, že život je dokonalý, geniální, má vyšší Řád věcí, který v danou chvíli nechápeme, nerozumíme mu, ale jestliže se dokážeme životu a sobě odevzdat, stane se v našem životě zázrak. Žijeme, jsme v lásce, tvoříme a naplňujeme smysluplně tím, kdo jsme každý den, objevujeme vnitřní bohatství toho, co je nám jinak skryto, když nám vládne tělo, mysl, které nám mají sloužit….pokračování připravuji.“ autorka Laura

„V roce 2011 mohlo konečně nastat v mém životě období celostního životního uzdravování, začaly se dít „zázraky“ v denním životě – začala jsem vidět obyčejné věci vnitřním citem, svou duší, začala jsem se vidět, chápat, rozumět, naslouchat a slyšet, začala se vyvíjet moje vědomá duchovní síla a moje duše se plnila vnitřním světlem.

V roce 2012 jsem začala tvořit metodu a systém celistvého rozvoje a vývoje osobnosti, která nás rozvíjí směrem do sílící a moudřejší, vědomější osobnosti, vede nás k naší jedinečnosti a ve vnitřní síle, uzdravujeme se na všech třech úrovních.

Od roku 2014 má název a ochrannou známku Synergická Trilogie®, která je základním stavebním kamenem celostního systému péče o sebe BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE. Ochrannou známku uvidíte na etiketách všech balantérů®. První testovací balantér® spatřil světlo světa v prosinci 2013 a má název „Bezpečí“. Balantér® obdržel ochrannou známku v prosinci 2019.

Co je TRILOGICKÁ SYNERGIE® a co SYNERGICKÁ TRILOGIE®,
se kterou BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE pracuje jednoduchým způsobem na použití a pomocí originálních nástrojů s názvem balantéry®?

TRILOGICKÁ SYNERGIE®: Je metoda i systém tvorby a zpracování kompozic esenciálních olejů v BALANCE nástrojích balantérech®, která účinně propojuje tělesné systémy organismu, myšlení/cítění osobnosti, chování/jednání osobnosti a vytváří fyziologický klid a myšlenkový/citový mír.

SYNERGICKÁ TRILOGIE®: je metoda a systém práce s životními tématy a hodnotami, vzájemně propojuje naši duchovní, duševní a fyzickou stránku osobnosti pomocí systémových a vzájemně spolupracujících kolekcí balantérů® a jejich programů.

 

Prolnutím obou metod a systémů vznikl ucelený systém služeb s názvem BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE a jeho základní dvě služby Balance program a Osobní balance, které pracují pro vás a s vámi každý den a 24 hodin denně i když jejich nástroje právě nepoužíváte.

Od konce roku 2014 jsme se začali pomaličku propojovat a formovat už jako pracovní tým. Od února 2016 jsme se spojili podnikatelsky a v červnu jsem založila společnost Trilogická synergie s.r.o.

Našim základem je vzájemná spolupráce a přátelství, naše rodiny, loajální obchodní spolupracovníci a partneři, kteří s námi v Balance pracovali, pracují a naši klienti, kteří s námi šli a jdou po cestě „Stávám se odborníkem na sám/sama sebe, mám svůj život a životní příběh ve svých rukou zodpovědně.“

Všem patří moje srdečné děkuji a úcta.“

Laura Ježová.

 

|Domů| |Trilogic Care| |Balantér®| |Příběh Balance| |Podcasty|
ava ava ava
© 2013-2020 Laura Ježová SYNERGICKÁ TRILOGIE ® a TRILOGICKÁ SYNERGIE ®
 
Zásady ochrany osobních údajů
ava